Εταιρεία

Η επιχείρηση ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. είναι ένα εργοστάσιο εμποτισμού ξύλινων στύλων.  Ιδρύθηκε το 1970 και άρχισε να λειτουργεί το 1977. Η ΕΛΒΙΕΞ ΟΕ είναι θυγατρική της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε., η οποία με την σειρά της είναι θυγατρική της JP ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Η ΕΛΒΙΕΞ ΟΕ με δυνατότητα εμποτισμού ξύλινων στύλων 80.000 κυβικών μέτρων το χρόνο, παράγει 60.000 κυβικά μέτρα εμποτισμένης ξυλείας ετησίως.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. βρίσκονται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων βόρεια της πόλης του Πολυκάστρου νομού Κιλκίς , η οποία απέχει 15χλμ. από τα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ. 

Οι μη εμποτισμένοι στύλοι που φτάνουν στην επιχείρηση, μεταφέρονται από τους υπαίθριους χώρους μέσω σιδηροδρομικής γραμμής σε κλειστό εσωτερικό χώρο του εργοστασίου όπου γίνεται ο εμποτισμός τους.  Το υλικό που χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό είναι κρεοζωτέλαιο.  Περίπου 5000 τόνοι κρεοζωτελαίου καταναλώνονται ετησίως.

Το κρεοζωτέλαιο είναι προϊόν της λιθανθρακόπισσας και αποτελείται στην πλειοψηφία  (50%) από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάθρακες.  Σε μικρότερο ποσοστό (~0.3%) υπάρχουν φαινολικές ενώσεις.  Το υπόλοιπο αποτελείται από μεγαλύτερο μοριακού βάρους ενώσεις, οι οποίες απαντώνται σε βαρέα κλάσματα αργού πετρελαίου.

Το κρεοζωτέλαιο φυλάγεται σε κλειστή δεξαμενή και διοχετεύεται υπό πίεση, μέσω αντλιών, στο θάλαμο εμποτισμού των ξύλινων στύλων.  Μετά τον εμποτισμό τους οι στύλοι, μεταφέρονται πάλι μέσω σιδηροδρομικής γραμμής σε κλειστό, στεγανοποιημένο χώρο αποθήκευσης προκειμένου να γίνει αποστράγγιση – ωρίμανση των στύλων αυτών πριν διατεθούν στο εμπόριο.

Γλώσσα

Google