Πελάτες

ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι βασικότεροι πελάτες της ΕΛΒΙΕΞ ΟΕ  είναι η ΔΕΗ ΑΕ και ο ΟΤΕ ΑΕ, με τους οποίους συνεργάζεται για 34 συναπτά έτη, δηλαδή από την έναρξη εργασιών της επιχείρησης.

Επίσης πελάτες της ΕΛΒΙΕΞ ΟΕ είναι διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή αιολικών πάρκων ανά την Ελλάδα.

Γλώσσα

Google