Περιβάλον

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία του εμποτισμού πραγματοποιείται σε κλειστό κύκλωμα.  Ωστόσο, για την αποτροπή πιθανής διαρροής χημικών ουσιών στο περιβάλλον  η επιχείρηση αποφάσισε να προβεί στη λήψη περιβαλλοντικών μέτρων.  Σε συνεργασία με μια ομάδα ειδικών επιστημόνων – (Χημικών κυρίως), μελετήθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της ΕΛΒΙΕΞ σε κάθε στάδιο της παραγωγής και προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα, η υλοποίηση των οποίων άρχισε το 1990.  Τα μέτρα αυτά αφορούν:

  1. Κατασκευή κλειστής στεγανής αποθήκης, εμβαδού 2000 τετραγωνικών μέτρων για την αποθήκευση της εμποτισμένης ξυλείας.  Το πάτωμα της αποθήκης αποτελείται από τσιμέντο πάχους 30 εκατοστών.
  1. Τσιμεντένια επίστρωση, πάχους 30 εκατοστών, της περιοχής γύρω από την σιδηροδρομική γραμμή, εμβαδού 3000 τετραγωνικών μέτρων.
  1. Ασφαλτόστρωση της ευρύτερης περιοχής  (25000 τετραγωνικά μέτρα).
  1. Εγκατάσταση βιοφίλτρου αέρα για την ελαχιστοποίηση της αέριας ρύπανσης.

Το βιοφίλτρο αέρα εγκαταστάθηκε στην ΕΛΒΙΕΞ τον Μάρτιο του 1993 και συνδέθηκε με τρία σημεία της παραγωγικής διαδικασίας:

  1. Την απαγωγό εστία που υπάρχει στην έξοδο του κλιβάνου προς απορρόφηση των ατμών που δημιουργούνται όταν εξέρχονται οι εμποτισμένοι στύλοι από το θάλαμο εμποτισμού.
  1. Τη δεξαμενή στην οποία συλλέγονται οι ατμοί κατά την εκτόνωση.

iii.Τον απαγωγό που τραβάει αέρα από το χώρο του εμποτιστηρίου

Το βιοφίλτρο αέρα αποτελείται από τρία τμήματα:

  1. Το φίλτρο υαλοβάμβακα, προς κατακράτηση των σωματιδίων.
  1. Το χώρο  κατάβρεξης  του αέρα,  προς  απομόνωση  των υδατοδιαλυτών

           συστατικών.

iii. Το υπόστρωμα του βιοφίλτρου (μήκους 3 μ, ύψους 1.5 μ, φάδρος 1.5 μ)

που αποτελείται από ένα μίγμα χρώματος, λάβας, σταχυών και είναι εμποτισμένο με μικροοργανισμούς, εξειδικευμένους στην αποικοδόμηση των πολυαρωματικών υδρογοναθράκων.

Γλώσσα

Google