Προϊοντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία  έχει την δυνατότητα να εμποτίσει :

  • Ξύλινους στύλους
  • Ξυλοδοκούς (κοντόστυλα)
  • Ξύλινους βραχίονες
  • Σιδηροδρομικούς στρωτήρες

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι πεύκη τύπου:

  • Pinus Silvestrus
  • Pinus Nigra

Γλώσσα

Google